Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Logotyper i Järfälla

Järfälla Reklambrodyr AB
Org.nr: 556633-6755
Bolaget skall producera och brodera dataprogrammerade logotyper och text på textil åt presentreklamfirmor, profilklädesfirmor och företag samt därmed förenlig verksamhet.