Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Logistik i Umeå

Ahlman H Konsult AB
Org.nr: 556841-9534
Konsultverksamhet inom ekonomi och logistik
Bodén Solutions AB
Org.nr: 556875-9160
Bolaget ska bedriva konsultationer inom logistik, ekonomi samt förvaltning av värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
ESS Oljeorder Bränsle AB
Org.nr: 556645-9227
Bolaget skall - bedriva handelsrörelse, huvudsakligen med inriktning på olje- och kemiska produkter. - bedriva underhålls- och serviceverksamhet, huvudsakligen på anläggningar inom petroleumbranschen. - bedriva tillverkn ...
Hemavan Tärnaby Intressenter AB
Org.nr: 556752-2213
Föremålet för bolagets verksamhet är konsultverksamhet inom logistik, bygga, äga och förvalta fastigheter, entreprenadarbeten inom åkeribranschen, förvaltning av värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Henell i Umeå AB
Org.nr: 556920-0990
Föremålet för bolagets verksamhet är konsultverksamhet inom transport och logistik, konsultverksamhet inom byggverksamhet, utbildningsverksamhet inom ledarskap och därmed förenlig verksamhet.
Hicliff AB
Org.nr: 556868-4699
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet och utbildning inom IT, transport och logistik.
LETHA I KLABBÖLE AB
Org.nr: 556855-1450
Aktiebolaget ska bedriva konsultationer inom organisations- och företagsutveckling, logistik och inköpsutveckling främst inom elbranschen, handel med fastigheter, handel med värdepapoer samt därmed förenlig verksamhet.
Logex AB
Org.nr: 556714-3465
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva hantering samt inköp och försäljning av lastbärare. Bolaget skall vidare bedriva åkeriverksamhet, entreprenadverksamhet inom logistik och materialadministration och handel ...
Logex Pallproduktion AB
Org.nr: 556770-8242
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva tillverkning, hantering samt inköp och försäljning av lastbärare och emballage. Bolaget ska vidare bedriva åkeriverksamhet, entreprenadverksamhet inom logistik och handel ...
Norrleden Norden fastighetsutveckling AB
Org.nr: 556988-4280
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva fastighetsförvaltning, konsultverksamhet inom främst energirådgivning och logistik, import och export av främst verkstads-, kontors- och hushållsmaskiner, motorfordon och ...
Personalbolaget Optimus AB
Org.nr: 556599-6914
Bolaget skall bedriva uthyrning av arbetskraft samt därmed förenlig verksamhet, att bedriva åkeriverksamhet samt därmed förenlig verksamhet, att bedriva handel med värdpapper samt därmed förenlig verksamhet, att bedriva ...
Tomas Jakobsson Invest AB
Org.nr: 556911-8341
Bolaget ska vara rådgivande och konsultera inom teknik, logistik samt marknadsföring, äga och förvalta värdepapper, äga och förvalta lös och fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Umeå Logistikpark AB
Org.nr: 556875-3502
Bolaget skall äga, förvalta och tillhandahålla fastigheter avsedda för lager- logistik- och transportverksamheter, hyra ut entreprenadmaskiner med förare samt idka därmed förenlig verksamhet.
Umeå Logistiksupport AB
Org.nr: 556812-4720
Bolaget skall tillhandahålla stödtjänster inom logistik samt därmed förenlig verksamhet.
Umeå Transport & Logistik AB
Org.nr: 556542-5252
Bolaget skall bedriva spedition och internationella transporter, fastighetsförvaltning, handel med fastigheter och värdepapper samt finansieringsverksamhet i form av leasingverksamhet, dock ej sådan som avses i bankrörel ...