Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Logistik i Sävedalen

25etimmen Sverige AB
Org.nr: 556932-1515
Aktiebolaget ska erbjuda hushållsnära tjänster såsom hemstädning och gräsklippning samt tjänster inom företagsstädning, bedriva bemanningsverksamhet inom varuexponering, logistik, verksamhetstillbehör, försäljning och se ...
ACO Nordic Logistics AB
Org.nr: 556923-8214
Bolaget ska bedriva verksamhet inom logistik, lagerhållning, distribution, transporter, informationshantering samt konsult- verksamhet i anslutning härtill, jämte därmed förenlig verksamhet.
Alenvret Consulting AB
Org.nr: 556962-1104
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom marknadsföring, försäljning, utveckling, inköp, produktion, kvalitet och logistik och därmed förenlig verksamhet.
Auto Wahab Export AB
Org.nr: 556837-8318
Bolaget skall bedriva handel, förmedling, transport, logistik samt import-export av bilar.
BDS Transport & Logistik AB
Org.nr: 556947-0932
Aktiebolaget ska bedriva försäljning av kvalificerade transport- och logistiktjänster inom Sverige och därmed förenlig verksamhet.
FlowProd International AB
Org.nr: 556435-3695
Bolaget skall bedriva konsulterande verksamhet inom områdena organisation, logistik och produktivitetsutveckling jämte därmed förenlig verksamhet.
KB Logistik AB
Org.nr: 556955-3398
Bolaget ska självt eller på uppdrag bedriva transport och logistik och därmed förenlig verksamhet.
KW Enterprising i Sverige AB
Org.nr: 556971-2077
Aktiebolaget ska tillhandahålla tjänster och konsultationer avseende varuexponering, logistik, verksamhetstillbehör, försäljning och service inom dagligvaruhandeln och fackhandeln, bedriva bemanningsverksamhet inom dagli ...
LEDO HB
Org.nr: 969767-7707
Konsulter inom logistik och ekonomi och därmed förenlig verksamhet samt värdepappershandel, arbeta genom dotterbolag.
Logistik Experten i Göteborg AB
Org.nr: 556904-7029
Bolaget skall förmedla vägtransporter och godstrafik och därmed förenlig verksamhet.
Praetorian Global Group AB
Org.nr: 556741-0161
Bolaget ska bedriva transporter och logistik tjänster samt förvärva eller starta bolag i liknande verksamheter. investeringar i företag, fastigheter och valutahandel, och därmed förenlig verksamhet.