Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Logistik i Mölndal

B.Albertsson Consulting AB
Org.nr: 556973-5235
Konsulttjänster riktade mot kommunala, statliga och privata företag med inriktning logistik och teknik. Tekniktjänster i form av konstruktion och tillhandahållande av transportemballage.
Dataråd T Andersson AB
Org.nr: 556718-1473
Konsultation och rådgivning inom databaserad administration, logistik och ekonomi samt därmed förenlig verksamhet.
G.S.E Göteborg AB
Org.nr: 556506-8235
Bolaget skall bedriva logistik, rekonditionering av bilar och förmedling av städtjänster samt därmed förenlig verksamhet.
Hyla Pond AB
Org.nr: 556376-3258
Bolaget skall bedriva utbildning, processledning och dokumentation i text och bild åt offentlig sektor samt privat näringsliv, inom områdena miljöplanering, resurshushållning, logistik samt ekonomisk redovisning.
Ib consulting i Mölndal AB
Org.nr: 556968-2411
Konsultverksamhet inom försäljning, marknadsföring, logistik, ledarskap samt miljöarbete.
Mölndals Logistik AB
Org.nr: 556523-1619
Bolaget skall bedriva biltransporter, distribution av mindre gods samt idka fastighetsservice, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Rocal Holding AB
Org.nr: 556586-4930
Bolaget skall bedriva konsultationer och utbildning inom logistik, marknadsföring och ekonomi, handel med varor och komponenter för mekanisk industri, äga och förvalta värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Rocal Invest AB
Org.nr: 556533-6038
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultationer inom logistik, marknadsföring och ekonomi, export och import av varor och komponenter för mekanisk industri, äga och förvalta värdepapper samt utveckling av ...
Stenen Tech AB
Org.nr: 556970-8562
Konsulttjänster riktade mot kommunala, statliga och privata företag med inriktning logistik och teknik. Tekniktjänster i form av konstruktion av transportemballage.
Tex Press Logistik AB
Org.nr: 556542-3687
Bolaget skall bedriva pressning och finishering av konfektion, lagerservice och speditionsverksamhet jämte därmed förenlig verksamhet.
Tranpenad Event AB
Org.nr: 556126-4879
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet inom evenemangsbranschen. Genom uthyrning av utrustning, tillbehör så som t.ex. scener, tält, ljud och ljus för event och mässor. Ibland endast material med det kan även förekomma bygg ...
Tranpenad Logistik & Industri AB
Org.nr: 556630-6188
Bolaget skall bedriva personaluthyrning, personalrekrytering och entreprenadverksamhet inom industri-, handels-, tjänste-, och offentlig sektor samt idka därmed förenlig verk- samhet.
Winga Management AB
Org.nr: 556287-2589
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom områdena företagsledning, finansiella tjänster, logistik, projektledning samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva förvaltning av värdepapper, samt därmed fö ...
WOXKONSULT AB
Org.nr: 556880-8900
Aktiebolaget ska bedriva konsult-, utrednings- och utbildningsverksamhet inom områdena transport, logistik, infrastruktur, handel, energi och organisation samt bedriva kapitalförvaltning och därmed förenlig verksamhet.