Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Logistik i Limhamn

A. Markholm Bemannings AB
Org.nr: 556967-8658
Bolaget skall bedriva uthyrning av pensionärer som kan utföra hus-arbeten som exempelvis städning, måleri, snickeri, trädgårdsarbete, lämning på dagis, rot o rut tjänster. Stöttning till företag med personal inom ex. kas ...
Arbetskraft Öresund AB
Org.nr: 556652-8534
Bolaget skall bedriva uthyrning av personal inom lager och logistik, handel med värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
CRABE Management AB
Org.nr: 556937-7301
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom området företagsutveckling, flödesekonomi (supply chain management) och logistik ävensom äga och förvalta aktier, andra värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
GULOV Holding AB
Org.nr: 556597-3335
Bolaget skall bedriva detaljhandel inom glas- och porslins- branschen samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall utföra konsulttjänster inom områdena marknadsföring, logistik och företagsutveckling. Bolaget skal ...
Hårdvallsgatan Ventures AB
Org.nr: 556836-1470
Föremålet för bolagets verksamhet är att köpa, förvalta och sälja fast egendom samt driva handel med värdepapper. Bolaget skall även direkt eller indirekt bedriva tandvårdsverksamhet, odentologisk klinisk forskning samt ...
JoComOn - Joined Communications Oresund Network AB
Org.nr: 556983-3089
Aktiebolaget skall bedriva verksamhet med utbildning och konsultverksamhet inom transport, logistik, handel och försäljning med där tillhörande verkamheter.
KENI Bemanning AB
Org.nr: 556765-8900
Bolaget ska bedriva förmedling och rekrytering av personal samt konsultverksamhet i industrin inom huvudområdena organisation och ledning inom specialistområdena logistik, ekonomi, inköp, produktion, teknik och kvalite. ...
Nesve AB
Org.nr: 556938-9496
Bolaget ska äga och förvalta finansiella tillgångar, bedriva konsultverksamhet inom gas, logistik och transportplanering och därmed förenlig verksamhet.
Torekov by the sea AB
Org.nr: 556858-8411
Aktiebolaget ska bedriva rådgivning till aktörer inom kemisk industri avseende inköp, försäljning och logistik samt även bedriva handel med värdepapper.
Ulf Sandh AB
Org.nr: 556680-8571
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet avseende logistik inom tidnings- och transportbranschen samt därmed förenlig verksamhet.