Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Logistik i Ängelholm

BDM Logistik AB
Org.nr: 556963-5138
Bolaget skall bedriva verksamhet inom logistikbranschen och därtill förenlig verksamhet. Vidare bedriver bolaget bemanningsverksamhet.
Bjonne Invest AB
Org.nr: 556916-2760
Bolaget ska äga och förvalta fast och lös egendom och bedriva konsultverksamhet och rådgivning inom säljträning, marknadsföring, logistik, investeringsfrågor, värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Hans Ramne Idé AB
Org.nr: 556618-0187
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom områdena logistik, teknik och affärsutveckling ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
K Axelsson Consulting AB
Org.nr: 556940-2034
Konsultverksamhet inom främst Supply Chain och Logistik området.
Milvus Logistics AB
Org.nr: 559003-2107
Tredjeparts logistik och transportupphandling samt därvid förenlig verksamhet.
Per Dahlström Consulting AB
Org.nr: 559003-4459
Företaget skall bedriva konsultverksamhet i form av management konsulting, interim management, företagsrådgivning, företagsutvärderingar, förändringsuppdrag. Affärsutveckling, förvärv, supply chain och logistik, produkti ...
PSandström Logistics AB
Org.nr: 556759-5193
Bolaget ska bedriva företagsutveckling med fokus på logistik- konsultation.
Retail Support Båstad Sweden AB
Org.nr: 556604-1009
Bolaget skall bedriva försäljnings- och marknadsföringsuppdrag via merchandising, om- och tillbyggnationer av butiker, key accounting samt event och demonstrationer i butiker, butiks- logistik, marknads-, konsument- och ...
Skoogs Åkeri & Logistik AB
Org.nr: 556189-9716
Bolaget skall utföra lastbilstransporter, logistiklösning, lagringsuppdrag, äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.