Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ljudböcker i Skövde

Wyzr AB
Org.nr: 556943-8723
Aktiebolaget ska bedriva Handel och distribution av böcker, e-böcker och ljudböcker via internet och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även äga och förvalta aktier, fast egendom eller andelar i andra bolag samt d ...