Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Livsmedelsindustri i Söderhamn

Guldrutans Kafferosteri AB
Org.nr: 556118-2451
Bolaget skall utföra rostning av samt idka handel med kaffe samt bedriva försäljning och service av storköksutrustning ävensom idak därmed förenlig verksamhet.
Palmia AB
Org.nr: 556213-0822
Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av maskiner för livsmedelsindustri, samt därmed förenlig verksamhet.