Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Livsmedelsindustri i Sandviken

Resina Sweden AB
Org.nr: 556957-3933
Bolaget ska bedriva produktion och handel av hälsofrämjande produkter för människor och djur därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall äga och förvalta värdepapper och därmed förenlig verksamhet.