Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Livsmedelsindustri i Lund

Chocolaterie Hovby No 9 AB
Org.nr: 556656-6088
Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av konfektyr samt idka därmed förenlig verksamhet.
Ewia AB
Org.nr: 556798-1153
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva tillverkning, underhållsarbete och försäljning av produktionsmaskiner inom verkstads- och livsmedelsindustri, verktyg och maskindetaljer för dessa samt entreprenadfordon jämte där ...
Hovenia Dulcis AB
Org.nr: 556902-9480
Aktiebolaget ska bedriva handel och produktion av hälsokost- produkter och kosttillskott.
Lunds Gårdsrosteri AB
Org.nr: 556785-4566
Bolaget ska bedriva rosteri av kaffe, grossistverksamhet gällande kaffe samt därmed förenlig verksamhet.
MANDEL OCH MANDEL LUND HB
Org.nr: 969759-3854
Livsmedelsförsäljning, tillverkning och försäljning av brända mandlar i olika smaker samt nötter och torkad frukt.
Milama Food AB
Org.nr: 556929-9521
Aktiebolaget ska bedriva tillverkning och försäljning av livsmedel, utrustning för livsmedel och därmed förenlig verksamhet.
ResursBruket AB
Org.nr: 556305-1894
Bolaget skall bedriva kompetensutveckling och rådgivning inom produktion, administration och ekonomi, idka handel och industriell verksamhet inom verkstad-, termoplast- och livsmedelsindustri, förvaltning av värdepapper ...
Rotak Investment AB
Org.nr: 556863-3381
Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av choklad, caféröresle, försäljnig av smycken, klockor och andra accessoarer, äga och förvalta aktier samt därmed förenlig verksamhet.
VillForma AB
Org.nr: 556872-1772
Bolaget ska tillhandahålla och utveckla tjänster inom främst turismnäring men även andra näringar där behov av tjänster inom administration, försäljning och marknadsföring finns samt därmed förenlig verksamhet.