Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Livsmedelsindustri i Kvissleby

Matmarknaden i Kvissleby AB
Org.nr: 559015-9694
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva detaljhandelsrörelse med dagligvaror inom ICA-verksamheten i Sverige och annan därmed förenlig verksamhet.
Nivrenahallen AB
Org.nr: 556171-4063
Bolaget skall som medlem i ICA-förbundet bedriva detaljhandelsrörelse med dagligvaror och därmed förenlig verksamhet.