Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Livsmedelsindustri i Kivik

Kivik Holding AB
Org.nr: 556572-8168
Aktiebolaget ska bedriva livsmedelsindustri och i anslutning till detta äga och förvalta fast och lös egendom såsom fastigheter, rättigheter och andra immateriella tillgångar, aktier och andra värdepapper, maskiner och i ...
Kiviks Musteri AB
Org.nr: 556137-3076
Aktiebolag ska bedriva livsmedelsindustri, fruktodling, detalj- handel, restaurang- och utställningsverksamhet. I anslutning till detta ska aktiebolaget äga och förvalta fast och lös egendom såsom fastigheter, rättighete ...
Kiviks Musteri Holding AB
Org.nr: 556957-6498
Aktiebolaget ska bedriva livsmedelsindustri och i anslutning till detta äga och förvalta fast och lös egendom såsom fastigheter, rättigheter och andra immateriella tillgångar, aktier och andra värdepapper, maskiner och i ...