Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Livsmedelsindustri i Kågeröd

Barry Callebaut Sweden AB
Org.nr: 556660-9136
Bolaget skall producera smaksatta pulverprodukter inom livsmedelsområdet samt äga och förvalta värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
FIPROS AB
Org.nr: 556775-8353
Bolaget ska bedriva framställning, tillverkning, förpackning, lagring och handel med foder, foderingredienser samt pharma- ceptiska produkter.