Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Livsmedelsindustri i Bjuv

Ceres i Skåne AB
Org.nr: 556634-9717
Bolaget ska producera spray- och valstorkade pulverprodukter och packa produkter inom livsmedelssektorn samt idka därmed förenlig verksamhet.
Findus Sverige AB
Org.nr: 556006-4361
Bolaget ska tillverka och försälja livsmedel och därtill hörande ingredienser ävensom att bedriva annan verksamhet i anslutning härtill, innefattande även rätt för bolaget att äga och förvalta aktier i andra bolag och dä ...
Hoffmanns Konfektyr AB
Org.nr: 556326-3093
Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av konfektyrer samt idka därmed förenlig verksamhet.