Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Livsmedelsindustri i Ängelholm

Allergon AB
Org.nr: 556089-9899
Bolaget skall utveckla, tillverka och marknadsföra råvaror för allergenprodukter och näringspollen samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Erus HB
Org.nr: 969609-2957
Avel och travsport jämte handel med förnödenheter till hästar samt konsultverksamhet avseende livsmedelsindustri och lantbruk.
SAdevo AB
Org.nr: 556909-4179
Bolaget skall huvudsakligen bedriva konsultverksamhet avseende affärsutveckling kopplat till import och exportverksamhet, samt egen import och export av råmaterial-, industriprodukter framförallt inom verkstads-, kemi-, ...
Take Off Food Sverige AB
Org.nr: 556539-2106
Bolaget skall tillaga och försälja livsmedel och ingredienser därtill. Även bedriva annan verksamhet i anslutning här till, innefattande även rätt för bolaget att äga och förvalta värdepapper samt bedriva därmed förenlig ...