Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Linser i Växjö

E Jacobssons Optik i Växjö AB
Org.nr: 556049-3370
Bolaget skall bedriva optik och handelsrörelse i anslutning härtill ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.
Hagelins Optik AB
Org.nr: 556456-0877
Aktiebolaget ska bedriva handel med optik ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Oscar Carlsson AB
Org.nr: 556041-3543
Bolaget skall bedriva handel med ur och optik samt därmed förenlig verksamhet. Handel och förvaltning av värdepapper och fastigheter.
Växjö Syncentrum AB
Org.nr: 556201-0495
Bolaget skall bedriva detaljhandel med optiska artiklar jämte därmed förenlig verksamhet.