Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Linser i Upplands väsby

Abbott Medical Optics Norden AB
Org.nr: 556624-3258
Bolaget skall bedriva försäljning av synförbättrande och syn- korrigerande produkter för ögonkirurgi samt därmed förenlig verksamhet.
Allergan Norden AB
Org.nr: 556214-4724
Bolaget skall bedriva försäljning och distribution av läkemedel, kontaktlinser, intraokulära linser, diagnosinstrument samt därmed förenlig verksamhet.
KlarSynt i Sverige AB
Org.nr: 556694-7866
Bolaget ska bedriva verksamhet med synhjälpmedel samt äga och förvalta värdepapper samt idka annan därmed förenlig verksamhet.
Nordic Optical Alliance AB
Org.nr: 556676-1200
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet avseende företagsorganisation och -information, optisk verksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Wäsby Optik AB
Org.nr: 556257-0217
Bolaget skall bedriva försäljning av glasögon och optiska artiklar.