Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Linser i Mora

Appelqvist & Fredriksson AB
Org.nr: 556411-4436
Bolaget skall bedriva förvaltning av aktier och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Foveola Optik AB
Org.nr: 556836-5091
Bolaget ska bedriva optikrörelse och därmed förenlig verksamhet.
Optik i Mora AB
Org.nr: 556510-7249
Bolaget skall bedriva optikrörelse ävensom idka därmed förenlig verksamhet.