Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Linser i Mariestad

Anna's Ögonvrå AB
Org.nr: 556614-5982
Bolaget skall bedriva optikrörelse och därmed förenlig verksamhet.
Niemer Optik AB
Org.nr: 556572-3763
Bolaget skall driva optik samt idka därmed förenlig verksamhet.
Prisma Optik i Mariestad AB
Org.nr: 556249-6314
Bolaget skall bedriva försäljning och utprovning av glasögon och kontaktlinser, försäljning av hälsokostprodukter, handel med värdepapper, äga och förvalta fast egendom och idka därmed förenliga verksamehter.
Prisma Synundersökningar AB
Org.nr: 556297-1266
Bolaget skall bedriva synundersökningsverksamhet, handel med värdepapper, äga och förvalta fast egendom samt därmed sammanhängande verksamhet.