Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Linser i Insjön

Dalaoptik AB
Org.nr: 559006-3581
Bolaget skall bedriva leg. Optik och handel med glasögon, kontaktlinser, optiska artiklar och därmed förenlig verksamhet. Samt bedriva konsultverksamhet inom optik.
KARLOA AB
Org.nr: 556542-0089
Bolaget skall bedriva försäljning av glasögon och ur samt därmed förenlig verksamhet.
Pär Anderssons Ur & Guld & Optik AB
Org.nr: 556437-9849
Bolaget skall bedriva detaljhandel med ur, guld och optik ävensom idka därmed förenlig verksamhet.