Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Linser i Helsingborg

Borocon AB
Org.nr: 556505-6792
Bolaget skall bedriva försäljning av produkter i glas och kvartsglas såsom rör, planglas, linser och synglas till instrument-, maskin- och processindutsrin samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska också bedriva ...
FBL Kajsa AB
Org.nr: 556981-0475
Aktiebolaget ska bedriva import och export av glasögonbågar, linser samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska också bedriva fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Kullaoptik AB
Org.nr: 556256-2560
Bolaget skall bedriva optikerverksamhet, försäljning av glasögon samt därmed förenlig verksamhet.
Ofilia Gota AB
Org.nr: 556668-3693
Bolaget ska köpa, sälja, äga och förvalta värdepapper och fast egendom och driva handel i grossist- och detaljistled i optikbranschen ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Optica Båstad AB
Org.nr: 556757-4131
Föremålet för bolagets verksamhet är att prova ut, tillverka och sälja synhjälpmedel, äga och förvalta lös och fast egendom, bedriva handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Optica Helsingborg AB
Org.nr: 556031-4915
Bolaget skall prova ut, tillverka och sälja synhjälpmedel, äga och förvalta lös och fast egendom, bedriva handel med värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
Optica Två AB
Org.nr: 556864-9254
Aktiebolagets verksamhet ska vara att prova ut, tillverka och sälja synhjälpmedel jämte därmed förenlig verksamhet.
Optikcentrum i HBG AB
Org.nr: 556695-7113
Bolaget skall bedriva optikrörelse samt därmed förenlig verksamhet.
Optiker Friberg AB
Org.nr: 556406-7972
Bolaget skall bedriva optisk detaljhandel, samt idka därmed förenlig verksamhet.
Per Holst Optik AB
Org.nr: 556630-6956
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva optikerverksamhet.
Wraban AB
Org.nr: 556722-2566
Bolaget skall bedriva marknadsföring och försäljning av produkter för synförbättring samt därmed förenlig verksamhet.
Ögonoptikern Peter Brinkby AB
Org.nr: 556603-5167
Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av glasögon, kontaktlinser och optiska artiklar samt idka därmed förenlig verksamhet.