Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Linser i Ekerö

E. Bark Optik AB
Org.nr: 556067-2098
Bolaget skall driva handel med optik, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Ekerö Optik AB
Org.nr: 556369-7464
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva synvård samt försäljning av synhjälpmedel och optiska artiklar och därmed förenlig verksamhet.
Shades Invest AB
Org.nr: 556600-4445
Bolaget ska bedriva försäljning av glasögon och optiska artiklar, äga aktier och andelar, konsultation inom nämnda områden och inom ekonomi respektive administration samt därmed förenlig verksamhet.