Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Linser i Dvärsätt

ATEK i Umeå AB
Org.nr: 556738-8961
Bolaget ska bedriva handel med optiska artiklar såsom glasögon med tillbehör samt därmed förenlig verksamhet.
ATEK Optik AB
Org.nr: 556651-2421
Bolaget ska bedriva handel med optiska artiklar såsom glasögon med tillbehör samt idka därmed förenlig verksamhet.