Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Limousine i Tullinge

Limonav AB
Org.nr: 556901-3385
Bolaget skall bedriva personbefordran mot betalning, såsom taxi, limousine och buss och därmed förenlig verksamhet.