Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Limousine i Sundbyberg

Taxi Ritorp Limousine och Bud AB
Org.nr: 556424-5156
Bolaget skall bedriva gods- och persontransporter och annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även bedriva förvaltning och handel med fast och lös egendom, företrädesvis aktier och andra värdepapper samt idka annan ...