Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Limousine i Strängnäs

Qone Taxi & Limousine AB
Org.nr: 559005-9811
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva taxi och limousineverksamhet och därmed förenlig verksamhet.