Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Limousine i Stockholm

3A Invest AB
Org.nr: 556530-8177
Bolaget skall utan att bedriva bankrörelse eller sådan rörelse som avses i lagen om kreditaktiebolag eller genom dotterbolag, lämna kredit eller att syfte att medverka till finansiering förvärva fordringar, köpa, finansi ...
Bel-Air Limousine AB
Org.nr: 556418-5568
Bolaget skall bedriva taxi- och limousineverksamhet samt idka därmed förenlig verksamhet.
Capital Carservice Stockholm AB
Org.nr: 556927-4136
Bolaget ska bedriva taxi, limousine och budverksamhet på land, sjöfart och i luften i Sverige och utomlands. Äga och förvalta lös och fast egendom samt därmed förenlig verksamhet. Bedriva marknadsföring, events, konsulta ...
Deucalion Holding AB
Org.nr: 556891-2322
Bolaget skall utan att bedriva bankrörelse eller sådan rörelse som avses i lagen om kreditaktiebolag eller genom dotterbolag, lämna kredit eller att syfte att medverka till finansiering förvärva fordringar, köpa, finansi ...
IMPERIAL SERVICE TEAM AB
Org.nr: 556971-7035
Företaget ska bedriva: Ekonomi rådgivning. Bokföring och bokslut. Konsultationer inom bygg och logistik. Rådgivning vid bygglovansökningar och kontakter med myndigheter och kommun. Web design. Bygg och renovering. Städ, ...
Leading Car Service Stockholm AB
Org.nr: 556783-7314
Bolaget ska bedriva limousine och taxiverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
LIMOUSINE MEDIA KB
Org.nr: 916590-0508
Handel med maskiner, livsmedel, metaller, hemelektronik, videokassetter, kosmetika och projektering samt förmedling av företag, båtar, bilar och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
MD Limousine Service AB
Org.nr: 559030-5008
Persontransporter och därmed förenlig verksamhet. Limousinservice, företagstaxi, sjötaxi, sightseeingturer, turistguidning, sociala evenemang, beställningscentral, chaufförstjänster, personaluthyrning.
Prestige Limousine AB
Org.nr: 556821-8555
Bolaget ska bedriva personatransporter, budverksamhet, nöjesarrangemang, förslagsvis researrangemang samt äga och förvalta fast som lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
Stockholm Limousine Service AB
Org.nr: 556445-8304
Bolaget skall bedriva hyresverksamhet samt anordna guidade turer inom personbefodran liksom härmed förenlig verksamhet.
Stockholm Limousine Service Holding AB
Org.nr: 556957-5805
Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom.