Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Limousine i Linköping

East Sweden Limousine and Event AB
Org.nr: 556999-8528
Aktiebolaget ska bedriva eventverksamhet. Bolaget ska bedriva marknadsföring, marknadsbearbetning och försäljning av företagsevent. Förmedling av resor samt försäljning av annons och reklam på limousiner.
Taxi Stopp i Linköping AB
Org.nr: 556452-5243
Bolaget skall bedriva person- och godstransporter med taxi, limousine, buss, och därtill hörande verksamheter, samt driva handel med värdepapper och fastigheter.