Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Limousine i Barsebäck

West Limousine AB
Org.nr: 556368-5048
Bolaget skall bedriva limousineservice, person- och godsbilsbe- fordran ävensom idka därmed förenlig verksamhet.