Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Limousine i Bålsta

HIMO Airport Limousine AB
Org.nr: 556931-0773
Aktiebolaget ska bedriva beställningstrafik med personbefordran samt därmed förenlig verksamhet.