Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ledsagning i Huddinge

Curanova Omsorg AB
Org.nr: 556894-9308
Bolaget ska bedriva hemtjänst, avlösning och ledsagning enligt socialtjänstlagen, hushållsnära tilläggstjänster samt därmed förenlig verksamhet.
HS trygg tillvaro AB
Org.nr: 556955-6003
Personlig assistans, hemtjänst, ledsagning och avlösarservice.
Today hemtjänst & personlig assistans AB
Org.nr: 559011-3493
Aktiebolaget ska bedriva hemtjänst, personlig assistans, ledsagning, avlösning, hushållsnära tjänster, kontaktperson, demensboende, trygghetsboende, äldreboende, gruppboende, servicehus. Dagverksamhet för äldre. I vissa ...