Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Layout i Mörrum

Pernillas Grafiska i Blekinge AB
Org.nr: 556675-1680
Bolagets verksamhet är tjänster inom grafisk produktion, reklam samt design och layout av internetapplikationer och förvaltning av fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Redaktörstjänst i Mörrum AB
Org.nr: 556692-1879
Bolaget skall bedriva journalistisk verksamhet, information, tidningsproduktion, fotografering, layout, redigering, video- produktion, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.