Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Layout i Limhamn

Eteriola AB
Org.nr: 556362-9954
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva rörelse med inriktning på venture capital, private equity, investeringar och finansiell verksamhet direkt eller indirekt bedriva handel för egen räkning med finansiella in ...
Rara Typer AB
Org.nr: 556395-7066
Bolaget ska driva konsultverksamhet inom området information, framställa trycksaker, göra layout och designa information, samt bedriva publicistisk verksamhet.