Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Layout i Gryt

MaKe IT Creative Sweden AB
Org.nr: 556984-8616
Bolaget ska leverera tjänster och bedriva konsultverksamhet inom IT, data, mjukvaruutveckling, design, layout, webb, media, ord, bild, ljud och video, fotografering, bildbehandling, grafisk produktion, tryck, reklam, utb ...
Mediahavet AB
Org.nr: 556674-2341
Bolaget skall bedriva mediaverksamhet i och utanför Sverige, journalistik, textskrivning, reportageverksamhet, fotografering, bildhantering, bildbyråverksamhet, layout, grafisk produktion, internet- och datatjänster, utb ...