Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Layout i Gnesta

Layout & Dekor fastighetsbolag AB
Org.nr: 556775-8288
Bolaget ska äga och förvalta fastigheter samt annan därmed förenlig verksamhet.
Layout & Dekor Sweden AB
Org.nr: 556479-2868
Föremålet för bolagets verksamhet är reklam och dekor, fastighetsförvaltning samt instruktörsledda danspass till latinamerikansk musik och därmed förenlig verksamhet.