Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Läxläsning i Växjö

Carita & Co AB
Org.nr: 556969-6528
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva försäljning av RUT-tjänster såsom läxläsning, undervisning, friidrottsutbildning samt övriga korttidstjänster jämte därmed förenlig verksamhet.