Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Läxläsning i Västra frölunda

Matematikum AB
Org.nr: 556941-7305
Företaget ska erbjuda läxhjälp inom ämnet matematik. Läxhjälpen ska ske i form av att Anställd besöker Kund och hjälper till vid läxläsning av matematik. Företaget ska även bedriva finansiell placering av eget kapital.