Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Läxläsning i Sollentuna

Florence service och hemhjälp AB
Org.nr: 556854-6468
Företaget ska bedriva omvårdnadsinsatser, hemtjänstinsatser inom kommunen, personliga assitenter, terapeutiska insatser, servicinsatser,hushållsnära tjänster dvs tjänster som utförs i eller i direkt anslutning till hemme ...
Merkx Konsult AB
Org.nr: 556623-4562
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva personaladministration, såsom ekonomi- och löneadministration, ekonomiska och arbetsrättsliga konsultationer, affärs- och produktutveckling, utge studiehjälp såsom läxläsning till ...