Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Läxläsning i Karlstad

Lennart Höjer AB
Org.nr: 556087-1690
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva agenturverksamhet avseende import och export av handelsvaror, konsultverksamhet inom miljösektorn, städning, sanering och läxläsning samt därmed förenlig verksamhet ...