Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Lastbil i Trollhättan

Allans Transport AB
Org.nr: 559006-2997
Aktiebolagets verksamhet är vägtransporter av gods, uthyrning av lastbil och övriga transportmedel med eller utan förare samt därmed förenlig verksamhet.
Janne Svenssons Åkeri AB
Org.nr: 556791-8890
Bolaget ska bedriva vägtransport av gods även flyttransporter, uthyrning av lastbil med förare samt annan därmed förenlig verksamhet.