Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Lastbil i Stenstorp

Caravan Mill AB
Org.nr: 556468-4818
Bolaget ska bedriva tillverkning, uthyrning och handel med kvarn och krossanläggningar för industrimineraler, handel med industrimineraler, handel med sprängämnen, handel med reservdelar till bilar och entreprenadmaskine ...
Locator Entreprenad AB
Org.nr: 556500-4164
Bolaget skall bedriva handel med och uthyrning av entreprenad- maskiner, lastfordon, maskiner och utrustning för metallindustrin, textilindustrin, plastindustrin, byggnadsindustrin, väg- och anläggningsindustrin, godstra ...