Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Lastbil i Hägersten

Enskede Tunghantering AB
Org.nr: 556944-7245
Aktiebolaget ska bedriva specialtransporter med lastbil samt idka därmed förenlig verksamhet.
Enskededalens Transportspecialist AB
Org.nr: 556478-2059
Bolaget skall utföra specialtransporter med lastbil ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Jonnes Entreprenad AB
Org.nr: 556827-7767
Bolaget skall bedriva yrkesmässig godstrafik med lastbil, samt idka därmed förenlig verksamhet.
K. Sundströms Åkeri & Anläggning AB
Org.nr: 556745-4409
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva allt inom väg- transporter av gods, allt inom flyttransporter, uthyrning av lastbil med förare samt utföra arbeten med manskapskorg och allt inom markanläggningar.