Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Låssmed i Stora höga

UK Lås & Larm AB
Org.nr: 556740-6490
Bolagets verksamhet ska omfatta låssmed, låsmontage, installation, service och underhåll av larm, larmtekniker, passagesystem, svagström, CCTV (kameraövervakningssystem), data och telekommunikation, inköp och försäljning ...