Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Låssmed i Spånga

Rinkeby Glas & Lås AB
Org.nr: 556887-2120
Glasmästeri, låssmed, skomakeri, kemtvätteri, skrädderi samt fakturering och juridisk inkassoverksamhet.
Rinkeby Glas & Lås HB
Org.nr: 969693-8902
Glasmästeri, låssmed, skomakeri, kemtvätteri och fakturering med inkassotjänster.