Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Låssmed i Kinna

Kinna Låsservice AB
Org.nr: 556844-5695
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet som låssmed, butiks- försäljning av lås- och säkerhetsprodukter samt diverse järnvaror, utföra installationer av säkerhetsprodukter såsom lås, larm och passersystem jämte därmed förenl ...