Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Låssmed i Hässleholm

Hässleholms Låssmed AB
Org.nr: 556809-6852
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva försäljning och montering av lås, larmanordningar och passersystem, handel med värdepapper samt äga och förvalta fast och lös egendom jämte därmed förenlig verksamhet.