Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Låssmed i Åkersberga

Låskompetens i Stockholm AB
Org.nr: 556698-3200
Bolagets verksamhet är låssmed och installation av lås, passer- och säkerhetsurtrustning och därmed förenlig verksamhet samt handel och förvärv av fast och lös egendom.