Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Laserbehandlingar i Uppsala

AB Uppsala Laser & Estetik
Org.nr: 556733-3074
Bolaget ska bedriva läkarbehandlingar, laserbehandlingar, kirurgiska ingrepp, handel med värdepapper, handel med fastigheter samt annan därmed förenlig verksamhet.
Clinica Laser&Estetik AB
Org.nr: 556930-2515
Bolagets verksamhet är att bedriva skönhetsvård, laserbehandlingar samt därmed förenlig verksamhet.
Uppsala Saltbehandling AB
Org.nr: 556886-4788
Bolaget skall bedriva hälsoverksamhet med tillgång till 'saltrumsaltkammare som spaläge samt utföra laserbehandlingar ävensom idka därmed förenlig verksamhet.