Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Lås i Ystad

Aktiebolaget Skåne Lås.
Org.nr: 556183-3202
Bolaget skall utföra låssmedsverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
Beest villa Larm AB
Org.nr: 556655-6865
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta värdepapper och fastigheter, installation, försäljning och service av lås- och larmanläggninger, import och försäljning av byggnadsmaterial och därmed förenlig ve ...