Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Lås i Visby

Gotlands Glas & Lås AB
Org.nr: 556170-6697
Bolaget skall bedriva larm- och jourcentral för förmedling av larm, radio- och telemeddelanden, bedriva bilräddningsverksamhet, glasmästerirörelse, låssmedverkstad samt försälja och uthyra varor och utrustning för dessa ...
Visby Lås & Nyckeltjänst AB
Org.nr: 556535-3769
Bolaget skall bedriva all förekommande verksamhet inom lås- och säkerhetsbranschen, byggbranschen samt äga och förvalta fast och lös egendom.